profJOB.hu

A regisztráció feltételei1. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat (a továbbiakban „Személyes Adatok”), melyeket a profJOB Állásportál (tulajdonos: NEW FASHION Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., cégjegyzékszám: , a továbbiakban „profJOB”) által fenntartott elektronikus álláskereső adatbázisban (a továbbiakban „Adatbázis”) elhelyeztem, a profJOB feldolgozza (beleértve többek között azok összegyűjtését, tárolását, rendezését, őrzését, lekérdezését, kivonatolását, összevonását, használatát, lezárását és törlését), annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat hozzáférhetővé tegye és továbbítsa harmadik személyek felé, akik az Adatbázist munkaerő-keresés céljából használják (a továbbiakban „Adatfelhasználók”).

2. Az általam megadott Személyes Adatok megfelelnek a valóságnak és a jelenlegi, aktuális állapotot mutatják, továbbá nem tartalmaznak semmilyen félrevezető információt végzettségemre, szakmai tapasztalataimra vagy személyes tulajdonságaimra vonatkozólag. Tudomásul veszem, hogy felelősséggel tartozom minden olyan kárért, melyet a profJOB vagy harmadik személyek az általam megadott Személyes Adatok valótlansága, pontatlansága vagy hiányossága miatt szenvednek el.

3. Tudomásul veszem, hogy a Személyes Adatoknak az Adatbázisban történő elhelyezése nem biztosít számomra semmilyen szerzői jogot az Adatbázissal kapcsolatosan, azonban jogomban áll az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatokat módosítani, kiegészíteni, frissíteni.

4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a profJOB okkal feltételezi, avagy az Adatbázisban általam elhelyezett Személyes Adatokból egyértelműen kitűnik, hogy az Adatbázisban elhelyezett Személyes Adatok valótlanságot tartalmaznak, avagy ellentétben állnak a szokásos gyakorlattal vagy etikai normákkal, a profJOB -nek jogában áll az általam elhelyezett Személyes Adatokat az Adatbázisból eltávolítani.

5. Tudomásul veszem, hogy a profJOB az Adatfelhasználókkal nem áll semmilyen képviselői, ügynöki avagy meghatalmazotti viszonyban, így tehát nem felelős semmilyen kárért, amely engem a profJOB szolgáltatásán keresztül vagy annak segítségével történő álláskeresés, állásra jelentkezés vagy munkaviszonyba lépés következményeként érhet. Amennyiben egy Adatfelhasználóval munkaszerződést kötök, azt a profJOB közvetítői szerepvállalása nélkül teszem, és a profJOB nem tartozik felelősséggel semmilyen, az Adatfelhasználó által nekem tett ígéretért, sem pedig a szóban forgó munkaszerződés feltételeinek betartásáért.

6. Tudomásul veszem, hogy azzal, hogy a Személyes Adatokat az Adatbázisba illeszti, a profJOB nem vállal olyan kötelezettséget, hogy számomra állást, avagy munkaerőt kereső személyekkel történő kapcsolatfelvételt biztosít.

7. Tudomásul veszem, hogy a profJOB nem tartozik felelősséggel a Személyes Adatoknak az Adatfelhasználók által történő semmilyen olyan felhasználásáért, amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és/vagy az általam adott hozzájárulással. A profJOB nem felelős annak biztosításáért, hogy az Adatfelhasználók a Személyes Adatokat bizalmasan kezelik.

8. Hozzájárulok, hogy az adatbázisban megadott e-mail címemre a profJOB szolgáltatásairól, a felhasználás újdonságairól tájékoztatót küldjön.

9. Hozzájárulok, hogy a profJOB e-mail címemre küldött levélben tájékoztasson a regisztráció során pontosított, az önéletrajzban szereplő adataimnak megfelelő állásajánlatokról.


Baráti üdvözlettel,
profJOB.hu TEAM

E-mail

Információk: info [at] profJOB [pont] hu


vissza